ellen kindercoaching2
Onzekerheid, faalangst, woedeaanvallen, het zijn allemaal voorbeelden waarom een kind niet lekker in zijn/haar vel kan zitten. Vaak is het gedrag wat wij zien aan de buitenkant een uiting vanuit onmacht omdat het kind geen andere vaardigheden heeft om zijn gedachten/overtuigingen die onze gevoelens  bepalen te kunnen uiten. Als ouder kun je hierdoor ook weleens met je handen in je haar zitten en behoefte hebben aan nieuwe inzichten en handvatten om hiermee om te gaan.

Een kindercoach is een laagdrempelige ingang om te kijken wat er bij een kind speelt. Een kind heeft alle kracht en wijsheid al in zich en een kindercoach kan hem/haar op een speelse ongedwongen manier helpen deze te gebruiken om samen verandering in gang te zetten. Soms is net dat stukje extra aandacht of en luisterend oor voldoende voor een kind om zich begrepen en gehoord te voelen. En dit kan weer een opening tot bewustwording en/ of gedragsverandering zijn waardoor jouw kind en jij als ouder weer meer ontspannen in het leven kan staan.

ellen werkruimte

Intake gesprek

Na een aanmelding via deze site of telefonisch contact zal ik samen met ouders een Intake gesprek plannen. Dit gesprek zal 1 tot 1,5 uur duren om de achtergrondsituatie van het kind helder te krijgen en om daarnaast de hulpvraag van de ouders maar ook die van het kind op te stellen. Aan het eind van dit gesprek zal ik aangeven wat ik voor het kind en de ouders kan betekenen. 

Coachingsgesprek
Hoeveel afspraken nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van het coachingstraject. Belangrijker vind ik om te kunnen bieden waar op dat moment behoefte aan is. Ik werk dan ook 2 tot 3 sessies met het kind. De aanpak verschilt per kind en ieder kind heeft een andere gebruiksaanwijzing waarop afgestemd wordt. Als ouder zul je na de coachings misschien ook verschil merken in het gedrag van een kind omdat het kind aan de slag gaat met wat tijdens de coaching besproken is. Dit is ontwikkeling bij het kind.

Evaluatiegesprek

Na 4/5 coachings vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders waarin ik een terugkoppeling zal geven van hetgeen ik met het kind heb gedaan tijdens de coachings. Ook bespreek ik samen met ouders de veranderingen die plaats hebben gevonden bij het kind en de ouders en hoe zij hier mee om zijn gegaan. Tijdens het evaluatiegesprek bespreek ik ook met ouders hoe hun ervaring is met hun kind gedurende de afgelopen periode. Als laatste kijk ik samen met ouders of we het traject af kunnen ronden of dat er nog meer behoefte is aan één of meerdere coachings. De praktijk wijst ook uit dat na een tijd ouders soms weer even terug komen met hun kind omdat alles wat het kind leert tijd nodig heeft om in de praktijk geoefend te worden. En dit levert soms weer vagen of nieuwe coachingsmomenten op.

Oudergesprek
Ik bied ouders ook de mogelijkheid voor een oudergesprek. Tijdens zo ’n gesprek van maximaal een uur kunnen ouders bespreken waar zij tegenaan lopen en hierover samen met mij van gedachte wisselen om nieuwe inzichten te verkrijgen in eigen handelen. Dit kan soms naast de coaching van het kind een prachtige aanvulling zijn om inzichten te krijgen in het eigen handelen en de invloed hiervan op het kind. Samen kunnen we dit prachtig afstemmen op elkaar voor een optimaal resultaat.